Mathematical Physics and String Theory
print


Breadcrumb Navigation


Content

Archive Summer 2019

25.04.2019 AT 16:15
02.05.2019 AT 16:15

(02.05.) Thraxions
Jakob Moritz (Desy)
[more]

09.05.2019 AT 14:45
09.05.2019 AT 16:15
16.05.2019 AT 16:15
23.05.2019 AT 16:15
06.06.2019 AT 16:15
13.06.2019 AT 14:45

(13.06.) Dark energy and string theory
Per Berglund (New Hampshire University)
[more]

13.06.2019 AT 16:15
27.06.2019 AT 16:15
04.07.2019 AT 16:15
18.07.2019 AT 16:15
25.07.2019 AT 16:15

(25.07.) What is dark matter?
Hitoshi Murayama (UC and LBL Berkley & Kavli IPMU)
[more]