Mathematical Physics and String Theory
print


Breadcrumb Navigation


Content

Archive Summer 2016

20.04.2016 AT 12:30  -  20.04.2016 AT 13:30

Geometry of 6D RG flows
Cristoph Mayrhofer @ ASC
[more]

27.04.2016 AT 12:30  -  27.04.2016 AT 13:30
04.05.2016 AT 12:30  -  04.05.2016 AT 13:30
11.05.2016 AT 12:30  -  11.05.2016 AT 13:30

Mystery Talk #4 (cancelled)
Ismael Achmed-Zade @ MPI
[more]

18.05.2016 AT 08:00  -  18.05.2016 AT 18:00

Symposium at MPI (no lunch seminar)
Symposium @ MPI (no lunch seminar!)
[more]

25.05.2016 AT 12:30  -  25.05.2016 AT 13:30

Mystery Talk #6
Pierre Corvilain @ ASC
[more]

01.06.2016 AT 12:30  -  01.06.2016 AT 13:30
08.06.2016 AT 12:30  -  08.06.2016 AT 13:30
15.06.2016 AT 12:30  -  15.05.2016 AT 13:30
22.06.2016 AT 12:30  -  22.06.2016 AT 13:30

Mystery Talk #10
Inaki Garcia Etxebarria @ MPI
[more]

29.06.2016 AT 12:30  -  29.06.2016 AT 13:30
06.07.2016 AT 12:30  -  06.07.2016 AT 13:30
13.07.2016 AT 12:30  -  13.07.2016 AT 13:30