Mathematical Physics and String Theory
print


Breadcrumb Navigation


Content

String Theory Lunch Seminar

25.04.2018 AT 12:30  -  25.04.2018 AT 13:30

Biblioranking fundamental physics
Brage Gording @ LMU, arxiv:1803.10713
[more]

09.05.2018 AT 12:30  -  09.05.2018 AT 13:30
16.05.2018 AT 12:30  -  16.05.2018 AT 13:30

Lunch Seminar Mystery Talk
Sven Krippendorf @ LMU
[more]

23.05.2018 AT 12:30  -  23.05.2018 AT 13:30
30.05.2018 AT 12:30  -  30.05.2018 AT 13:30

Lunch Seminar Mystery Talk
Dimitris Skliros @ LMU
[more]

06.06.2018 AT 12:30  -  06.06.2018 AT 13:30
13.06.2018 AT 12:30  -  13.06.2018 AT 13:30

Lunch Seminar Mystery Talk
Fabrizio Cordonier @ LMU
[more]

20.06.2018 AT 12:30  -  20.06.2018 AT 13:30
27.06.2018 AT 12:30  -  27.06.2018 AT 13:30

Lunch Seminar Mystery Talk
Ismael Achmed Zade @ LMU
[more]

04.07.2018 AT 12:30  -  04.07.2018 AT 13:30

Lunch Seminar Mystery Talk
Lorenz Schlechter @ MPI
[more]

11.07.2018 AT 12:30  -  11.07.2018 AT 13:30